عمو حسن محله ما رفت...

دوشنبه صبح بود که عمو حسن را دیدم. یکی از بچه های کوچه داشت چرخ دستی اش را از روی جوب رد می کرد. سلام و علیک ساده ای کردیم و گذشتم.
دیشب خوابیده است و صبح بیدار نشده است. به همین سادگی عمو حسن هم رفت هم او که لبخند ساده و صادق اش را از کودکی تا کنون دیده بودم. احساس غمناکی مرا در برگرفته است و هیچ گاه فراموش نخواهم کرد که تا آخرین روزهای عمرش نیز کار کرد و با شرافت زیست.
روحش شاد...

نوشته پیشین من راجع به عمو حسن را اینجا بخوانید.

/ 4 نظر / 26 بازدید
سلامستان

سلام بر تمام بندگان پاک وبی آلایش خدا ونیز یک دسته گل سلام برای شما از سلامستان بدرود مهربان[گل]