خالی

و این جهان پر از صدای پای مردمی است همچنان که روی تو را میبوسند درذهن خود طناب دار ترا میبافند.

فروغ

/ 2 نظر / 28 بازدید
کاوه پارسی

من كه مي‌دانم منظورت كيا هستند، خجالت بكش! اينطوري هم كه تو فكر مي‌كني نيست! همين فقط در حد اين كه آبرويت را بريزند، خيت بشي! ماشينت سوراخ شود! مبل تركيه‌تون مخلملش خراب شود! ال سي دي تون قلابي در بياد، خراب شود!.... اما طناب دار فكر نكنم؟!!!

کاوه پارسی

من كه مي‌دانم منظورت كيا هستند، خجالت بكش! اينطوري هم كه تو فكر مي‌كني نيست! همين فقط در حد اين كه آبرويت را بريزند، خيت بشي! ماشينت سوراخ شود! مبل تركيه‌تون مخلملش خراب شود! ال سي دي تون قلابي در بياد، خراب شود!.... اما طناب دار فكر نكنم؟!!!